Cel JAJCO.plWiemy, ??e internet jest pe??en ??miesznych obrazk??w, zdj??, rozm??w itp.

Za ka??dym razem, gdy natkniesz si? na co?? takiego zr??b "print screena", zapisz na dysku, a p????niej podziel si? tym z ca??ym ??wiatem.

Sta?? si? cz???ci? tego portalu!Jak dzia??a poczekalnia?


W poczekalni znajduj? si? wszystkie nowo dodane Jajca. Najlepsze Jajca trafiaj? na stron? g????wn? wybrane przez moderator??w.Co to jest Tag?


Tagi to w skr??cie s??owa klucze odnosz?ce si? do prezentowanej tre??ci. Przypisuje si? je podczas dodawania Jajca (max. 10 tag??w).


Top 10


Znajduje si? tam 10 najlepszych, naj??mieszniejszych zdj??. Top 10 dzia??a na zasadzie Top facebook shared, czyli od ilo??ci udost?pnie?? obrazka na Facebook'u.

Zostań naszym fanem!


[X]