Zobacz także:

Zastosowanie wuwuzeli

Posiedzenie rady słowiańskiej

Malował w paincie